2010 / 03 / 26
“The Legend Collection” ตำนานหนังกลางใจ 100 เรื่องหนังไทยในอดีตที่คนไทยควรดู
หลังจากที่ “เฮียคุง-สมชัย
นิพัทธ์เจริญวงศ์” บอสใหญ่บริษัทบีเคพี ...
+ อ่านต่อ